รับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗”

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๗ ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนครเขต ๒ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นประธานพร้อมด้วยอำนวยการกลุ่ม/หน่วย กลุ่มศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗” ผ่านระบบ video conference  เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและ นโยบายจาก สพฐ. พร้อมประชุมรับมอบนโยบาย ผลการดำเนินงาน และแจ้งข้อราชการ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต ๒

Loading