ประชุมสามัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 ประจำปี 2567

              เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมสามัญของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของ สพป.สกลนคร เขต 2, ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1 และรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน 190 คน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading