รับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗  เพื่อรับทราบข่าวสาร  ข้อราชการ และนโยบายจาก สพฐ. พร้อมประชุมรับมอบนโยบาย ผลการดำเนินงาน และแจ้งข้อราชการ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading