ประชุมจัดทำคู่มือพัฒนาอย่างเข้ม การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

            เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน การประชุมจัดทำคู่มือพัฒนาอย่างเข้ม การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการการอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.สกลนคร เขต 2

Loading