ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ครั้งที่ 6/2567

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ครั้งที่ 6/2567 เพื่อพิจารณาการโอน/ย้าย เลื่อนตำแหน่ง บรรจุและแต่งตั้ง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายสังวาลย์ ศรีโคตร ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต 2

Loading