ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครู และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อศึกษาและ สร้างรูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

              วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมครู และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อศึกษาและ สร้างรูปแบบการเสริมสร้างความเข็มแข็งการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading