ประชุมสัมมนา ส่งเสริมความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

             เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์, ผอ.กลุ่มอำนวยการ, ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมประชุมสัมมนา ส่งเสริมความร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง ติดตามการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

Loading