ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต(Anti-Corruption Education) และการนำกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต(Anti-Corruption Education) และการนำกรอบหลักสูตรสาระท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading