ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ดร.พลขัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายสมชาย จันทร์งาม นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านหัน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

           เวลา 08.40 น. ดร.พลขัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายสมชาย จันทร์งาม นายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading