ต้อนรับคณะจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร และร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ดร.พลขัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร และร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในจังหวัดสกลนคร ระดับพื้นที่ให้บรรลุมติคณะรัฐมนตรี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading