ประชุมการตรวจสอบ/อ่าน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา

                เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  เป็นประธานเปิดประชุมการตรวจสอบ/อ่าน รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา Self Assessment Report : SAR ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2567 โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading