ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ดร.พลขัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย นายวรุตม์ โคตรคำหาญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 3–4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3  

Loading