ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ เป็นประธานเปิดประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการประเมินนานาชาติ (PISA) สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting (ครั้งที่ 7) โดยมีศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวมพลัง สพป.สกลนคร เขต 2

Loading