กิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ดร.พลขัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร และร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรและสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในจังหวัดสกลนคร ระดับพื้นที่ให้บรรลุมติคณะรัฐมนตรี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านทุจริต และประพฤติมิชอบ ณ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ 126 จังหวัดสกลนคร

Loading