โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

                  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อพัฒนาครูให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฯ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 โดยมี นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2 ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading