ตรวจเยี่ยม ติดตาม การขับเคลื่อน “พิธีไหว้ครู”

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 3-6, คณะผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การขับเคลื่อน “พิธีไหว้ครู” ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ หรือ Soft Power  ณ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม

Loading