ประชุมคณะกรรมการกำหนดสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการกำหนดสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาสถานศึกษาที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ก่อนนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading