ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

               เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2) ครั้งที่ 7/2567 เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading