ดำเนินการติดตาม และการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ดำเนินการติดตาม และการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” (Happy Toilet) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ความเหมาะสม ด้านความสะอาด ด้านสุขลักษณะ ความสะดวก และความสบาย ของผู้ใช้บริการห้องสุขา ณ บริเวณ สพป.สกลนคร เขต 2

Loading