ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 เพื่อเป็นแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แนวปฏิบัติตามจุดเน้นและตามแผนปฏิบัติการ ตามแนวนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ชี้แจงแนวทาง สวัสดิการ และผลการดำเนินงาน ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading