ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้น เสริมสร้าง แรงบันดาลใจ สืบสาน ต่อยอดความดีที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ คลิปวิดีโอสั้น เสริมสร้าง แรงบันดาลใจ สืบสาน ต่อยอดความดีที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “วิถีเด็กไทย น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ปี 2567” ครั้งที่ 1/267 โดยมี โรงเรียนส่งเข้าประกวด จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading