กิจกรรมค่าย Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่การสร้าง Soft Power

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายศักด์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นสู่การสร้าง Soft Power ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดเรียนรู้ Active Learning บูรณาการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรม และทำกิจกรรมร่วมกัน รับชมผลงานนิทรรศการนำวัสดุอุปกรณ์มาจัดทำผ้าย้อมครามในรูปแบบต่าง ๆ และการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตจากผ้าย้อมคราม และสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพรายได้สู่โรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading