อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อเทคโนโลยีภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้น ป.1 โดยมี ครูข้าร่วมการอบรม จำนวน 140 คน ณ ห้องประชุม ๑๒๓๐๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน จังหวัดสกลนคร

Loading