การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ video conference เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงาน ความเป็นมา โครงงานคุณธรรม การจัดกิจกรรม และการพัฒนาของโรงเรียนวิถีพุทธ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading