ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา) เพื่อติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ การก่อสร้างอาคารและห้องสุขา และให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนในสังกัดอำเภอนิคมน้ำอูน

Loading