มอบเงินกองทุนและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อน

              เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2  มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบเงินกองทุนและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบความเดือดร้อน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาจากศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 16 และ 17 ระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน และตรวจเยี่ยมโครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนบ้านโคกหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading