ประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2

               เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดประชุมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แนวปฏิบัติตามจุดเน้นและตามแผนปฏิบัติการ ตามแนวนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อด้วยประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ชี้แจงแนวทาง สวัสดิการ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร และแนะนำครูที่มาย้ายมาและบรรจุใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Loading