ประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสกลนคร และเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

               เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสกลนคร และเตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม วิชาสร้างคนดีให้บ้านเมือง ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3

Loading