กิจกรรม จิตอาสา เข้าวัด ทำความดี ฟังธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครูและบุคลากรในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เข้าวัด ทำความดี ฟังธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดทุกคน มีความเมตตา นำพาซึ่งความสันติสุขสู่สังคมโดยการร่วมเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เป็นการส่งเสริมจิตใจอันดีงาม และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ณ สำนักสงฆ์บ่อแก้วมณีโชติ (วัดภูหินปูน)

Loading