ประชุมผู้บริหาร สพป.สกลนคร เขต 2 “คุยกันวันอังคาร” ครั้งที่ 9/2567

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมผู้บริหาร สพป.สกลนคร เขต 2 “คุยกันวันอังคาร” ครั้งที่ 9/2567 โดยมี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2, ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการ ผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการ สุขาดี มีความสุข และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร และนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหินแตก

Loading