ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี 2568 ระดับจังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ  สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 6 ปี 2568 ระดับจังหวัดสกลนคร โดยมี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ  จังหวัดสกลนคร ชั้น 2

Loading