การประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟังเกณฑ์การประกวดห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

                  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดการประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับฟังเกณฑ์การประกวดห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading