ประชุมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดประชุมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2567 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading