เปิดงานโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบของหน่วยพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 3

              เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานโครงการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบของหน่วยพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ชุดที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านหวาย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

Loading