ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15

                   เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รอง สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 15  เพื่อพบปะเพื่อนครู ขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ต่อด้วยประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ชี้แจงแนวทาง สวัสดิการ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร และแนะนำตัวครูและบุคลากรใหม่ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading