ประชุมคณะอนุกรรมการในการคัดเลือก รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 22

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมคณะอนุกรรมการในการคัดเลือก รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2568 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อทราบหลักเกณฑ์การประเมิน และพิจารณากำหนดแนวทาง เป้าหมาย ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก และรายละเอียดต่างๆ ในการคัดเลือกให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ และการคัดเลือกของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading