ประชุมชี้แจงกำหนดการเข้ารับตราพระราชทานฯ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

               เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ดร.พลขัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดประชุมชี้แจงกำหนดการเข้ารับตราพระราชทานฯ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2

Loading