กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน เปิดกิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 21 ปี ณ บริเวณโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝั่งมัธยม

Loading