พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา, ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี, ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร

Loading