ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อให้ดำรงตำเเหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตำเเหน่งเลขที่ อ 40 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

Loading