ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ วีระชานนท์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.สกลนคร เขต 2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดสกลนคร และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

Loading