ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET

                เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading