ประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกที่ให้มีในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2  มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมการจัดทำข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกที่ให้มีในสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการและจัดทำข้อมูลมาตรฐานวิชาเอก สำหรับวางแผน และบริหารจัดการในภาพรวม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา

Loading