ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ

             เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.พลชัย ชุมปัญญา ผอ..สพป.สกลนคร เขต 2  เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรททางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมรวมพลัง

Loading