พิธีรับมอบทุนสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 256

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ต่อด้วยประชุมผู้บริหาร CEO “คุยกันวันอังคาร” และลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 256

Read more

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษาฯ “วิชชาลัยดอนกอย วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

    &

Read more

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ถ่ายทำวิดิทัศน์ และประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 256

Read more