กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ต่อด้วยแจ้งนโยบาย ข้อราชการ ผลการดำเนินงาน กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน และมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 25

Loading

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 11เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 25

Loading

Read more