รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 381

Loading

Read more

แจ้งให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อติดต่อขอรับเอกสารการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ตคืน เพื่อดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ งานพัสดุ

จำนวนคนดู: 231

Loading

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเ

Loading

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่ม)

จำนวนคนดู: 356

Loading

Read more