ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 434

Loading

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

จำนวนคนดู: 928

Loading

Read more

ประกาศตำแหน่งว่างและประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)ประเภทวิชาการระดับชำนาญการให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ

ประกาศ หน้า13-24 ประกาศ ห

Loading

Read more