ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 266

Loading

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษษประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ปผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)ประเภทวิชาการระดับชำนาญการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 302

Loading

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึการสกลนคร เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 266

Loading

Read more

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ(ตำแหน่งที่มีผู้ครองตำแหน่ง)

จำนวนคนดู: 308

Loading

Read more

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ทตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 292

Loading

Read more

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายหรือเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

จำนวนคนดู: 449

Loading

Read more