ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เป็นประธาน ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี

Loading