ลงพื้นตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 นายพลชัย ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ลงพื้นตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์ โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ และโรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567 และให้ขวัญกำลังใจโรงเรียนที่เกิดวาตภัยทำให้อาคารภายในโรงเรียนเกิดความเสียหาย

Loading